KIDSCREEN Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydur, H., Ergin D., Gerçeklioğlu G., & Eser E. (2016). Reliability and validity study of the KIDSCREEN Health-Related Quality of Life Questionnaire in a Turkish child/adolescent population. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(6), 496-505.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Baydur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: