Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eser, E., Yüksel, H., Baydur, H., Erhart, M., Saatlı, G., Cengiz-Özyurt, B., … Ravens-Sieberer, U. (2008). Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL) Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(4), 409-417.

Sorumlu Yazar: 
Erhan Eser
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 24 madde
bedensel iyilik (4 m):
duygusal iyilik (4 m):
öz saygı (4 m):
aile (4 m):
arkadaş (4 m):
okul (4 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=asla – 5 daima )
İletişim: