Türk Çocuk/Ergenlerde Kidscreen Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydur, H., Ergin, D., Gerçeklioğlu, G., & Eser, E. (2016). Reliability and validity study of the KIDSCREEN Health-Related Quality of Life Questionnaire in a Turkish child/adolescent population. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(6), 496-505. doi: 10.5455/apd.214559

Sorumlu Yazar: 
Hakan BAYDUR
Geçerlik: 

KIDSCREEN-52 doğrulayıcı faktör analizi uyum indeksi sonuçları iyi düzeyde bulunmuştur. KIDSCREEN ile KINDL ölçeklerinin birbirine benzer yapıları arasındaki korelasyon katsayısı (r=0.45-0.62 arasında) diğer boyutlardan daha yüksek düzeydedir.

Güvenirlik: 

KIDSCREEN-52, KIDSCREEN-27 ve KIDSCREEN-10 indeks çocuk sürümünde Cronbach alfa dağılımı 0.69-0.95 arasındadır. Anne-baba sürümünde ise Cronbach alfa 0.68-0.94 arasında değişmektedir.

52 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: