Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi (AHİYK) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bozdemir, M., Karşıdağ, S., Şahin, Ş. & Çınar, N. (2020). Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (AHİYK)’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik güvenilirlik çalışması. Journal of Contemporary Medicine, 10(4), 1-6. http://dx.doi.org/ 10.16899/jcm.739551

Sorumlu Yazar: 
Meral Bozdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: