Kimya Dersleri İçin Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Filiz, F. (2013). Kimya Dersleri İçin Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği’nin geliştirilmesi ve genel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Sorumlu Yazar: 
Fahrettin Filiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: