Kaçınmayla İlişkili Motivasyonel Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavan,T., Güleşen,A., & Bebiş,H. (2018). Abstinence-Related Motivational Engagement Scale: Validity and reliability in Turkish people. Turk Thorac Journal.19(4), 81-176

Sorumlu Yazar: 
Tülay Yavan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: