Kendini Eleştirinin Formları ve Kendini Rahatlatma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bellur, Z., Alpay, E. H., & Aydin, A. (2021). Reliability and validity of the Turkish version of forms of self-criticizing/attacking and self-reassuring scale (FSCRS) in clinical and non-clinical samples. Current Psychology, 1-12. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01408-0

Sorumlu Yazar: 
Zümrüt Bellur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: