Çocuklarda Duygu Yönetim Ölçekleri: Öfke ve Üzüntü (Çocuk ve Ebeveyn Formları)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gülgez, Ö., & Gündüz, B. (2019). Çocuklarda Duygu Düzenlemenin Ölçülmesi: Ölçek uyarlama ve geliştirme çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(52), 491-518. doi:10.21764/maeuefd.553340

Sorumlu Yazar: 
Özlem GÜLGEZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: