Akademik Kendini Engelleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Anlı, G , Taş, İ , Güneş, Z , Yazgı, Z ve Sevinç, H . (2018). Akademik Kendini Engelleme Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 1198-1217. DOI: 10.26466/opus.442691

Sorumlu Yazar: 
Gazanfer Anlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: