Kendini Düzenleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alan, H. (2008). Diyabetes mellitusda gözlenen duygusal ve kendini düzenleme stratejileri ile bu faktörlerin genel iyilik hali ve fiziksel sağlıkla ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Haluk ALAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Olumlu Aktivite Arama ( 5 madde )
İçsel Kontrol ( 5 madde )
Gereksinim ve Duyguların İfadesi ( 5 madde )
Özerklik ( 5 madde )
İyilik Hali İçin Çaba Göstermek ( 5 madde )

Derecelendirme: