Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri – Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Urfa, O., Yıldızer, G., Aşçı, F. H., Çağlar, E., ve Miçooğulları, B. O. (2019). Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri Kısa Formunun ergenlerde geçerlilik ve güvenirliliği. Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 11(3), 153-163. DOI: 10.5336/sportsci.2019-66687

Sorumlu Yazar: 
Günay Yıldızer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: