Kemoterapi Semptom Değerlendirme Ölçeği (C-SAS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan, Ö., Vural, H., Kömürcü, Ş., & Özet, A. (2006). Kemoterapi alan kanser hastalarına verilen eğitimin kemoterapi semptomlarına etkisi. C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 15-28.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: