Kemoterapiye Bağlı Alopeside Yaşam Kalitesi Ölçeği (KBAYKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbal-Ateş, S. (2011). Kemoterapiye bağlı alopesi algısı ve yaşam kalitesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Sebahat Akbal Ateş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: