Kendi Kendine Uygulanabilen Leeds Nöropatik Semptom ve Sinyalleri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koc, R., & Erdemoglu, A. K. (2010). Validity and reliability of the Turkish Self-administered Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (S-LANSS) questionnaire. Pain Medicine, 11(7), 1107-1114.

Sorumlu Yazar: 
A. Kemal Erdemoglu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: