Oral Kemoterapi Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bagcivan, G., & Akbayrak, N. (2015). Development and psychometric testing of the Turkish-version Oral Chemotherapy Adherence Scale. Journal of Nursing Research, 23(4), 243-251.

Sorumlu Yazar: 
Gulcan Bagcivan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: