Behçet Hastalığı Semptom Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özel, F. (2014). Behçet Hastalığı Semptom Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Karma metod çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Özel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: