Edmonton Semptom Değerlendirme Sistem Skalası

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yesilbalkan, Ö. U. , Özkütük, N. , Karadakovan, A. , Turgut, T. , & Kazgan, B. (2008). Validity and reliability of the in Turkish cancer patients. Turkish Journal of Cancer, 38(2), 62-67.

Sorumlu Yazar: 
Öznur Usta Yeşilbakan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: