Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili Düşünce, Tutum ve Endişe Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cansız, N. ve Cansız, M. (2018). Kaynaştırma Eğitimi ile ilgili Düşünce, Tutum ve Endişe Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(2), 271-280. doi: :10.24106/ kefdergi.389872

Sorumlu Yazar: 
Nurcan Cansız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: