Kaynaştırmaya İlişkin Eğitimci Görüşleri Aracı (KİEGA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kara, C. (2015). Kaynaştırmaya ilişkin eğitimci görüşleri aracı: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Cemile Kara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: