Okulların Bütünleştirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazıcıoğlu, T., ve Sümer-Dokur, H. M. (2021). Okulların Bütünleştirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlilik Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Erken Görünüm, 1-24. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.741524

Sorumlu Yazar: 
Halime Miray Sümer-Dodur
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: