İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Kültürlerarası Anlayış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Burak, D., Amaç, Z., Doğan, Y., Duran, S., Yıldırım, F., ve Uzun, H. (2020). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Kültürlerarası Anlayış Ölçeği: Uyarlama ve uygulama çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(1), 354-376.

Sorumlu Yazar: 
Durmuş Burak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: