Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E., Ünal, A. M. ve Ergin, D. Y. (2016). Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 167-175.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: