İlk ve Ortaokul Öğrencileri için İstek-İhtiyaç Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bakırtaş, H. ve Tonga, D. (2016). İlk ve Ortaokul Öğrencileri için İstek-İhtiyaç Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1436-1449. http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.08346

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: