Kavram Yanılgısı Belirleme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yumuşak, A., Maraş, İ. ve Şahin, M. (2016). Radyoaktivite konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik iki aşamalı bir teşhis testinin geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 810-828.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yumuşak
Geçerlik: 

KYBT elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığına yönelik yapılan analizde Kaise-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 0.52 olduğu tespit edilmiştir. KMO değerinin 0.60 tan küçük olması durumunda ilgili veriler için faktör analizinin uygun olmadığı belirtilmektedir.

Güvenirlik: 

18 madde

Derecelendirme: 
İletişim: