İki Aşamalı Genetik Kavram Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, D. (2009). Öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyleri ile mantıksal düşünme yetenekleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Didem KILIÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

14 Madde
Bir bireyin kalıtsal özelliklerini belirleyen genleri hangi hücrelerinde bulunur?
a) Esey hücrelerinde b) Beyin hücrelerinde c) Bütün hücrelerde
Cevabınızın nedeni asağıdakilerden hangisidir?
(1) Genleri olusturan kromozomlar bütün hücrelerde yer alırlar.
(2) Babanın genleri spermlerle, annenin genleri yumurta ile yavru döle geçtiğinden genler esey
hücrelerindedir.
(3) Kalıtsal özelikler esey kromozomları ile yavru döle aktarıldığından esey hücrelerinde bulunur.
(4) Bütün hücrelerde bulunan kromozomlar kalıtsal özelliklerimizi belirleyen genleri tasır.
(5) Her sey beynin kontrolündedir.

Derecelendirme: 
İletişim: