Genel Biyoloji Kavram Anlayışları Tanı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzunhasanoğlu, Ö., Çakır, M. & Avcı, S. (2020). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji kavram anlayışlarını ölçmek için iki aşamalı tanı testi geliştirilmesi ve uygulanması. Turkish Studies – Education, 15(4), 2407- 2423. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.44131

Sorumlu Yazar: 
Özge Uzunhasanoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: