Düzgün Dairesel Hareket Kavram Yanılgısı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızılcık, H. Ş., ve Güneş, B. (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 278-292.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Şahin Kızılcık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı 0.68 olarak hesaplanmıştır.

Testte 10 madde yer almaktadır.
Düzgün dairesel harekette hız değişmez.

Derecelendirme: 
İletişim: