Kavram Yanılgıları Giderme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mumcu, H. Y. (2017). Pedagojik alan bilgisi bağlamında öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili kavram yanılgılarını giderme yeterliklerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1264-1292. doi:10.14686/buefad.337019

Sorumlu Yazar: 
Hayal Yavuz Mumcu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: