Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği (KODÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Selvi, K. ve Bozo, Ö. (2019). Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne, 7(14), 68–82. doi: 10.7816/nesne-07-14-05

Sorumlu Yazar: 
Kerim Selvi
Geçerlik: 

Birleşen geçerlik: Alt faktörler ile kaslı vücudun içselleştirilmesi, genel çekiciliğin içselleştirilmesi, beden memnuniyetsizliği ve öz-saygı değişkenleri arasında güçlü ilgileşimler gözlenmiştir.

Ayırt edici geçerlik: Alt faktörler ile ince/düşük yağlı vücudun içselleştirilmesi değişkeni arasında zayıf ilgileşimler gözlenmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı tüm ölçek için .89, kaslı olmaya yönelik tutumlar faktörü için .90, kaslı olmaya yönelik antrenman davranışları faktörü için .71 ve kaslı olmaya yönelik yeme ve takviye kullanımı faktörü için ise .79 olarak
hesaplanmıştır.

1. Daha kaslı olmayı dilerdim.
2. Kas geliştirmek için ağırlık kaldırırım.
4. Kilo aldırıcı veya protein içeren karışımlar içerim

Derecelendirme: 
6’lı Likert (1 = hiçbir zaman, 6 = her zaman)
İletişim: