Matematik Öğretmeye Hazır Olma Hakkında İnançlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, S., & Çelik, D. (2016). Preservice elementary mathematics teachers Beliefs about Preparedness to Teach Mathematics: scale adaptation and validation study. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 469-510.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: