Tek Başına Olma Türleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erpay, T. ve Atik, G. (2019). Tek başına olma türleri ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 6(2), 192-201.

Sorumlu Yazar: 
Tunahan Erpay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: