Kasko Şirketi Seçimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karagöz, Y., Demir, M., & Günel, Y. (2019). Araç kasko sigortası yaptırırken şirket seçimini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik ölçek geliştirilmesi. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 22(42), 227-253. https://doi.org/10.31795/baunsobed.658826

Sorumlu Yazar: 
Yalçın Karagöz
Geçerlik: 

Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda uyum indeksleri χ2/sd=1.904, GFI=0.905, AGFI=0.88, IFI=0.921, CFI=0.92, RMSEA=0.051, RMR=0,031 ve SRMR=0,049 olarak bulunmuştur. Bu bulgular neticesinde açımlayıcı faktör analiziyle belirlenen yapının geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile teyit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait genel güvenirlik katsayısı Cronbach α =0,87 şeklinde hesaplanmıştır.

Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5li likert
İletişim: