Kariyer Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tanç, S. (1999). Benlik değeri, umutsuzluk ve kariyer beklentileri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: