Konteyner Taşımacılığı Hizmeti Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Okan Tuna
Geçerlik: 

Bu araştırma çerçevesinde, geliştirilen ölçeklerin içerik geçerliliği uzman kişilerle konuşularak belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .7309 olarak hesaplanmıştır. Fakat, alfa katsayısı hesaplanırken ölçeği oluşturan iki değişken (“malın yerine hasarsız varması” ve “konşimentoların hasarsız düzenlenmesi”), varyanslarının sıfıra eşit olması dolayısıyla değerlendirmeye alınmamıştır. Bu iki değişkene bütün cevaplayıcıların 5 puan vermesi varyansı sıfıra eşitleyen neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ölçeğin, Guttman Split-Half katsayısı ise .7133’dür.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: