Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Uygulamaların Beklentileri Karşılama Düzeyini Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tulan, A. (2005). Ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentilerinin gerçekleşme düzeyinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aylin Tulan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: