Kariyer Araştırma Öz-yeterliliği Ölçeği-Türkçe (KAÖYÖ-T)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, S. V., Yazıcı, H. ve Şahin, M. (2017). Kariyer Araştırma Öz-yeterliliği Ölçeği-Türkçe (KAÖYÖ-T): Türkçeye uyarlama çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1715-1728.

Sorumlu Yazar: 
Serkan Volkan Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: