Karara Varma İhtiyacı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, K. E., & Kabadayı, E. T. (2015). Karara Varma İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe versiyonu: Geçerlilik ve güvenilirlik değerlendirmesi. Business and Economics Research Journal, 6(3).

Sorumlu Yazar: 
İnci Dursun
Geçerlik: 

DFA sonuçları ki-kare istatistiği [c2(165)= 638,248 p<.001] ve uyum iyiliği indeksleri [CMIN/DF=3.868; GFI= .89, NFI= .80, CFI= .84, RMSEA=.07] bu ölçüm modelinin veri ile beklenen uyumu sağlamadığını göstermiştir. Bulgular birinci düzeyde incelendiğinde maddelerin ait oldukları faktörlere .410 ile .828 arasında değişen katsayılar ile .01 seviyesinde anlamlı şekilde yüklendiği görülmektedir

Güvenirlik: 

Bileşik güvenilirlik değerlerinin tüm faktörler için kritik seviye olan .60’ın (Bagozzi ve Yi, 1988) üzerinde (Nunnaly, 1978) olduğu görülmüştür.

Toplam madde sayısı 20’dir.
Örnek maddler:
Her şeyin detaylarıyla planlanmış olduğu bir hayat tarzına sahip olmak hoşuma gider.
Belirsiz durumlardan hoşlanmam
Bir kişinin söylediği sözün çok farklı anlamlara gelebildiği durumları hiç sevmiyorum.
Bir problemle karşılaştığımda daima birçok olası çözüm yöntemi aklıma gelir.

Derecelendirme: 
1=kesinlikle katılmıyorum, 6=kesinlikle katılıyorum
İletişim: