Doğum Öncesi Bakım Memnuniyeti ve Hasta Beklentileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydınlı, A. ve Taşçı Duran, E. (2017). Doğum Öncesi Bakım Memnuniyeti ve Hasta Beklentileri Ölçeğinin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(3), 46-61.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Aydınlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: