Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Muslu, A. (2018). Doğum Beklentileri ve Deneyimleri Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül Muslu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: