Kariyer Adanmışlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, O., Kırdök, O., Alkal, A., ve Akça, M.Ş. (2020). Kariyer Adanmışlık Ölçeği: Proaktif kariyer davranışlarının ölçümünün geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) 6,(72), 4668-4677. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2570

Sorumlu Yazar: 
Ozan KORKMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Mesleki geleceğimi planlamak için aktif olarak çalışmak
Kariyer amaçlarıma ulaşmak için girişimde bulunmak
Kariyer gelişimimle ilgilenmek
Gelecekteki kariyerim için hedefler ve planlar geliştirmek
Kişisel değerlerim, ilgilerim, yeteneklerim ve zayıf yönlerim hakkında içtenlikle düşünmek.
Çalışmak istediğim alanda işverenler, mesleki gelişim fırsatları veya iş piyasası hakkında bilgi toplamak
Mesleki açıdan bana yardımcı olacak kişilerle iletişim kurmak veya sürdürmek
Kariyerimi desteklemek için gönüllü olarak ek eğitim, kurs veya diğer etkinliklere katılmak
Mesleki açıdan gelişimime yardımcı olacak görev veya sorumluluklar üstlenmek

Derecelendirme: 
5’li Likert (1 = Neredeyse hiç – 5 = Çok sık )
İletişim: