Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeği (Career Adaptability and Optimism Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erdoğmuş-Zorver, C. (2011). Kariyer Uyumu ve İyimserliği Ölçeği’ nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Cennet Erdoğmuş Zorver
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: