Proaktif Kariyer Adanmışlığı Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Muslu, A., ve Temur, A. (2021). Proaktif Kariyer Adanmışlığı Davranışları Ölçeğinin Türkçeye uyarlama ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 15-28. http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.681944

Sorumlu Yazar: 
Aziz Muslu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: