Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aytuğ-Koşan, A. M., & Toraman, C. (2020). Development and application of the commitment to profession of medicine scale using classical test theory and item response theory. Croatian Medical Journal, 61(5), 391-400. https://doi.org/10.3325/cmj.2020.61.391

Sorumlu Yazar: 
Çetin Toraman
Geçerlik: 

Ayrıntılar makalede bulunmaktadır.

Güvenirlik: 

Ayrıntılar makalede bulunmaktadır.

Üniversite giriş sınavına, başa dönebilseydim yine hekim olmayı seçerdim.
Hekimlik mesleğinin daha kaliteli hale gelmesi için çok çaba harcayacağım.

Ölçek toplam 9 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: