Kariyer Kararlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akçakanat, T., ve Uzunbacak, H. H. (2019). Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9), 159-170.

Sorumlu Yazar: 
Tahsin Akçakanat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: