Okuma Motivasyonu ve Okumaya Adanmışlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, M., & Aktaş, N. (2015). Okuma motivasyonu ve okumaya adanmışlık ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1349-1365. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3379

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Yıldız
Geçerlik: 

DFA sonucunda Normlandırılmış Ki-kare (χ2/df) değeri 2,30’dur. Diğer uyum indeksi değerleri RMSEA= .06,RMR=.04, GFI=.92, CFI= .93 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı iç tutarlılık yöntemiyle .84 olarak hesaplanmıştır.

7 alt boyut ve 39 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: