Karardan Emin Olma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yeşilçınar, İ. ve Güvenç, G. (2019). Karar Vermede Çatışma ve Karardan Emin Olma Ölçeklerinin Türk toplumuna uyarlanması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(2), 87-95. doi:10.5222/HEAD.2019.087

Sorumlu Yazar: 
İlknur Yeşilçınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: