Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uluç, S., Tüzün, Z., Haselden, M., & Erbaş, S. P. (2015). Bell nesne ilişkileri ve gerçeği değerlendirme ölçeğinin (borrtı) Türkçe ‘ye uyarlama çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18(4), 112-123.

Sorumlu Yazar: 
Sait Uluç
Geçerlik: 

Ölçüt geçerliği üzerine yapılan analizler ölçeğin alt boyutlarının SCL-90-R ve YYYE-II’nin alt boyutları ile pozitif yönde korelasyonlar gösterdiğine işaret etmiştir.

Güvenirlik: 

Nesne İlişkileri alt boyutlarının Cronbach alfa değerinin.70 ile .80; Gerçeği Değerlendirme alt boyutlarının ise .54 ile .77 arasında değiştiğini ortaya koymuştur.

Derecelendirme: