Aile İlişkileri Ölçeği (Family Relationship Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, S. (2011). Çocuklar için Aile İlişkileri Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Selen Demirtaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: