Kardiyak Semptom Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, Y. (2014). Kardiyak semptom ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, GATA, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: