Gelin-Kayınvalide İlişkileri Ölçeği (GKİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, E. ve Canel, A. N. (2017). Anne-oğul bağlanmasının gelin-kayınvalide ilişkisi ve evlilik doyumunu yordamadaki rolü. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-16. doi: 10.26695/mukatcad.2018.7

Sorumlu Yazar: 
Esra Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Gerekli istatistiki analizlerden geçmiş olan ölçeğin toplam puan ve alt ölçek puan Cronbach α güvenirlik katsayıları .96 ve .70 arasında bulunmuştur.

6 alt boyut ve 40 madde
Olumlu Etkileşim
Müdahale/Evliliğe Etki
Olumsuz Etkileşim
Kocanın Rolü
Psikolojik Saldırganlık
Kocanın Tarafsızlığı

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: